DSİ 2011-2014 Yılları Arası Faaliyet Raporu

Devlet Su İşleri Faaliyet Raporu  2011-2014 yıllarını kapsamaktadır. Faaliyet raporu tasarımları İZGRUP tarafından yapılmaktadır ve yakın

zamanda baskı halinde olacaktır.