Sulama, Enerji , Taşkın önleme amaçlı yapılan barajlar  ülkelerin olduğu kadar inşaatını yapan firmaların prestijleri için de büyük anlam ifade eder.

Barajların tanıtımı amaçlı, ölçekler dahilinde yapılan gerçeğiyle birebir uyuşan maketleri, şirketlerin tanıtım ve brifinglerinde kurum ve kuruluşlara,

projenin inşaat sırasında ve inşaat bitiminde nasıl görüneceğini önceden göstermek için oldukça yararlıdır.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak barajların maketlerinin yanında animasyonlarının da yapılması görsel anlamda birbirlerini desteklemektedir.

İZ GRUP olarak baraj maketlerini sesli olarak sabit ve hareketli olmak üzere  iki çeşit yapmaktayız. Bunlardan birincisi pano maket diye tabir edilen

sabit maketler, ikincisi ise su devir daimli hareketli maketlerdir.